Under läsåret möter 150 barn och elever från förskola och skola i Vaxholm tio av konstnärerna på Redutten.

Här får barnen och eleverna gruppvis träffa en av konstnärerna för att skapa i olika konstnärliga tekniker vid två tillfällen. Det kan vara att arbeta med ljusinstallationer, tillverka dockor av återbruksmaterial och göra skuggspel, arbeta med lera, skapa med naturmaterial och tillverka en ritrobot. Temat för arbetet är Mångfald i skapande och skapandets mångfald och möjliggörs genom statsbidrag från Statens kulturråd. Vaxholms stad är huvudman för projektet.

 

18-19 maj kl 11-16 är alla välkomna till utställning till Rindö Redutt då vi visar barnens och elevernas konstnärliga processer och verk.