Konstnärsföreningen Redutten är en ideell förening för konstnärer med ateljéer på Rindö Redutt. Ateljéerna är belägna högst upp på Rindös västra del i det gamla militära fästningsverket. På hemsidan informerar vi om saker som händer här på Redutten, men också evenemang våra medlemmar deltar i på andra håll i världen.