Genom ett samarbete med klassläraren Margareta Leinås, bokbindare Lisa Romaeus Bertelman och talpedagog Agneta Albertsson har 23 klasskamrater från klass 3 på Vaxö Skola under våren provat på att handbinda var sin bok.

En inledande lektion i boken historia följdes av sex tillfällen då man i mindre grupper band sina böcker. Ett besök på Nobelmuséets bokbandsutställning av förra årets Nobelpristagare i Litteratur; Tomas Tranströmer följdes av en välbesökt vernissage på Galleri Kaponjören på Rindö Redutt för injudna elever, föräldrar och släkt och lärare.