Reduttens Julverkstad ägde rum 7 - 8 december.
I synnerhet lördagen var välbesökt och julklappar och julpynt skapades av återvinningsmaterial.

Dessutom anordnades Café med hembakt.