Anmälan av intresse för ateljé på Redutten

Ateljéerna på Rindö Redutt är ämnade för yrkesverksamma konstnärer eller annan kulturutövare. Konstnärsföreningen Redutten har till uppgift att rekommendera nya hyresgäster till Statens Fastighetsverk när en ateljé blir ledig. Du som är konstnär/kulturutövare och intresserad av ateljé kan anmäla dig till vår intresselista.

Konstnärsföreningen Reduttens intresselista för ateljélokal på Rindö Redutt

För att kunna anmäla dig här måste du: Vara fysisk person. Aktivt utöva konstnärligt arbete. Ha genomgått konstnärlig högskola eller likvärdig utbildning alternativt kunna påvisa konstnärlig verksamhet i enlighet med KRO/KIFs eller motsvarande yrkesorganisations invalskriterier. 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Förnamn Efternamn Födelseår Före 1960
1960-1990
Senare än 1990 Gatuadress Postnummer Postadress Telefon/Mobil Hemsida Mejladress Utbildning Nuvarande verksamhet Planerad verksamhet Ateljéönskemål
Ladda upp CV (OBS! Obligatoriskt och endast PDF-format.)