Om Redutten

I år är det precis 150 år sedan Rindö Redutt stod färdig. Redan på tidigt 1700-tal fanns det en skans på Rindökullen men det var först efter Krimkriget som den nuvarande Redutten byggdes för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet till Stockholm via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. När befästningen på 1920-talet förlorade sin funktion använde försvarsmakten Redutten till olika ändamål, men för 20 år sedan överfördes anläggningen från Fortifikationsförvaltningen till det civila Statens Fastighetsverk (SFV). Redan året därpå uttalades en önskan att skapa en miljö för konstnärlig verksamhet på Redutten, efter att konstnärer från Vaxholm uppvaktat SFV om behovet av ateljéer.
Fyra ateljéer och ett utställningsrum uppläts av SFV i f d Matsalen i den röda träbyggnaden på Reduttens gård. Detta var 1994. Några år senare renoverade SFV huvudbyggnaden och skapade då ett tjugotal nya ateljéer, samt ett nytt vackert utställningsrum, Galleri Kaponjären.
Nu flyttade fler konstnärer in och Konstnärsföreningen Redutten bildades. På Rindö i Stockholms skärgård fanns nu ett ateljéhus med ett 20-tal yrkesverksamma konstnärer och ett konstnärsdrivet galleri.

Idag finner man ett brett spektrum av konstnärliga yrkesområden representerade på Redutten: textil, bokbinderi, grafik, skulptur, måleri, arkitektur, musik, film, konstnärlig forskning, illustration, silversmide, grafisk design.
Förutom att Redutten är en inspirerande miljö så har också mångfalden av konstnärer samlade på ett ställe betytt mycket för de som har sina ateljéer här.
Redutten och Galleri Kaponjären har under åren blivit ett begrepp som kulturell plats och välbesökt utflyktsmål och fungerar som en länk mellan verksamma konstnärer, människor i regionen och det historiska kulturarvet. Galleriet har sedan starten 1999 bland annat visat ett stort antal utställningar, haft konstnärlig verksamhet för barn och informerat om Redutten och dess historia för besökande skolklasser, förskolegrupper, pensionärsgrupper och föreningar.
Mer information hittar du i Vaxholm Fästnings museum Årsbok 2011 där museichef Erik Himmelstrand skriver om Rindö Redutts historia. Boken finns att låna på Vaxholms bibliotek.

©Joanna Ocias 2023